maanantai 23. heinäkuuta 2012

Vastuullisuuskysely 2012

Vastuullinen liiketoiminta = lainsäädännön määräämät ympäristöasiat

Crnet Oy toteutti  alkuvuonna 2012 kyselytutkimuksen  vastuullisen liiketoiminnan  painopistealueista. Kysely lähetettiin 10 117 suomalaisten tai Suomessa toimivien organisaatioiden johtotehtävissä, esimiesasemassa tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville henkilölle.   Helmikuun 10. päivään mennessä mennessä oli saapunut 956 vastausta. 
Vastaajista  16,9 % työskentelivät mikroyrityksissä, 17,5 % pienissä yrityksissä,  19,1 % keskisuurissa yrityksissä ja 45,3 % suurissa yrityksissä, ja  1,2 % vastaajista ei kuulunut mihinkään edellisistä luokista.
Keskeiset tutkimustulokset voidaan tiivistää neljään asiaan:
  • ympäristöasiat nostettiin tärkeimmäksi vastuullisuuden osa-alueeksi talousasioiden jälkeen 
  •  lainsäädännön muutokset oli tärkeimmäksi määritelty osa-alue vastuullisuusasioiden päätöksenteon tueksi
  • henkilöstön hyvinvointi sekä työterveys ja työturvallisuus määriteltiin talousasioiden jälkeen tärkeimmiksi jokapäiväisessä toiminnassa oleviksi vastuullisen liiketoiminnan osa-alueiksi
  • vastuullisuusasioiden viestintä oli kärkisijalla kohdassa ’ei mitään merkitystä’.
Merkittävä seikka on ympäristöasioiden selkeä kärkisija vastuullisen liiketoiminnan kentässä. Henkilöasioiden – työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus - sijoitus kärkeen heti talousasioiden jälkeen jokapäiväisessä toiminnassa ei liene kenellekään yllätys. 
Mutta vastaajien kommenttien perusteella käytännön toimet henkilöstöasioissa eivät kuitenkaan tue tätä sijoitusta – tai ehkä henkilöstöasioita pidetään tärkeinä, mutta asioita ei kuitenkaan kehitetä. Osin vastauksiin henkilöstöasioiden merkityksestä jokapäiväisessä toiminnassa on voinut vaikuttaa laaja julkinen keskustelu työurien pidentämisestä.
Vastuullisuusviestintä ei tämän tutkimuksen mukaan kuulu jokapäiväiseen toimintaan (listan jumbosija) ja se on myös osa-alue, joka pitää kärkisijaa osiossa ’ei lainkaan merkitystä’.  Tämä on tietyllä tavalla hälyttävä tulos, koska jokapäiväisessä toiminnassa viestintähän on useimmiten sisäistä viestintää.
Ja jos vastuullisuusviestinnällä ei ole organisaatiossa mitään merkitystä, niin herää kysymys, mistä julkaistavissa vastuullisuusraporteissa on kysymys. Raportointia vastuullisuusasioista ei tämän tutkimuksen mukaan tehdä kuin 50 prosentissa vastanneissa yrityksissä (talousraportointihan on pakollista kaikille yrityksille).
Yhteen lauseeseen tiivistettyä voitaisiin suomalaisten ja Suomessa toimivien organisaation vastuullisen liiketoiminnan fokus esittää (kärjistetysti) seuraavasti: 
Ympäristöasiat hoidetaan lainsäädännön mukaisesti, jos tiedetään mitä laki vaatii sekä tunnetaan termit työhyvinvointi, työterveys ja työturvallisuus, ja kenellekään ei kerrota mitään vastuullisuudesta vapaaehtoisesti. 

Tutkimusraportin voi tilata osoitteesta crnet @ crnet.fi.