sunnuntai 30. kesäkuuta 2013

100 vuodessa kehitysmaasta maailman huipulle

Kyseessä on oma kotimaamme - Suomi (HS 30.6.13 Ohuen langan päässä).

Harvoin tulemme pysähtyneeksi nykyisessä tietoyhteiskunnassa, joka elää 24/7 -elämää, miettimään edes hetkiseksi lähihistoriaamme. Vuonna 1913 ei ollut mitään nykyisistä 'saavutetuista eduista' : kaikille avointa koulutusjärjestelmää, kaikkille tarkoitettua terveydenhuoltojärjestelmää, kahdeksan tunnin työpäivää, työterveyshuoltoa ja viiden viikon vuosilomaa eikä myöskään työttömyysturvaa tai toimeentulotukea.

Suomi elää parhaillaan keskellä EU:n talouskriisiä, maailmanlaajuista taantumaa sekä 1990-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alkuvuosien it-buumin alasajon aikoja. Meillä on ollut tapana selvitä erilaisista vakavistakin kriisitilanteista viimeisen 100 vuoden aikana. Entä nyt?

Hajanaisten havaintojen perusteella näyttää siltä, että nyt meiltä puuttuu yhteinen näkeys Oy Suomi Ab:n päämäärästä seuraavalle kvarttaalille eli 25 vuodelle. Edellä mainittu 24/7 - rytmi vaatii nopeampaa päätöksentekoa kuin 100 vuotta sitten, mutta innovaatioiden ja uusien toimintamallien tärkeys ei ole kadonnut mihinkään.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty - mutta jonkun pitäisi toteuttaa nämä suunnitelmat. Ja tässä lienee nyt se meidän heikko kohta: vain harvat haluavat nykyään tulla mukavuusalueensa ulkopuolelle, jota uudet liiketoiminta-alat ja -mallit väistämättä vaativat.

Olisiko nyt aika tarttua toimeen ja ohjata Oy Suomi Ab kestävän talouden tielle: keskitytään olennaiseen, pistetään itsemme peliin, ja saavutaan maaliin voittajina.

perjantai 7. kesäkuuta 2013

Mustaa taloutta

Harmaa talous on tuomittu niin yritysten kuin myös julkisen hallinnon kannanotoissa. Mutta tätä ympäristörikoksia tehneen jäteyrittäjän toiminnan jatkumisen mahdollistavia päätöksiä voinee kutsua mustan talouden edistämiseksi: HS: Rikoksista tuomittu jäteyrittäjä edelleen alalla.

Herää muutama kysymys: miten ELY-keskus voi antaa luvan jätevesien keräämiseen ja käsittelyyn, vaikka kyseisen yrityksen ympäristörikosten käsittely on hovioikeudessa odottamassa päätöstä sekä miten pääkaupunkiseudun toimijat mm. julkiselta sektorilta ostavat palveluja tältä 'mustan talouden' yritykseltä.

Tässä on toimittu ELY-keskuksen luvan myöntäneen henkilön mukaan lakien mukaan, koska oikeuskäsittely hovioikeudessa on kesken. Eli voit toimia rikollisesti, ja sen jälkeen voit oikein luvan kanssa jatkaa samaa liiketoimintaa, koska oikeuskäsittely on kesken. 

Joko lainsäätäjällä on ollut jokin 'black out' mahdollistaessaan tällaisen toiminnan - tai sitten lakia on tulkittu tosi suurpiirteisesti. Liiketoimintakielloilla ei siis ole mitään merkitystä. Onko tämä reilua toimintaa muita alan yrittäjiä kohtaan? 

Voi olla, että on toimittu lainsäädännön mukaan, mutta vastuullisesta toiminnasta ei voi puhua. Ja menettely ei mitenkään lisää luottamusta viranomaistoimintaan. Eikä palveluja ostavien julkishallinnon päätöksetkään hyviltä näytä. Vaikka ehkä on toimittu lain sallimissa puitteissa.

Tässä 'loka-jutussa' ei valvovaa ja lupia myöntävää osapuolta voida vapauttaa vastuusta vanhalla selityksellä 'meillä ei ollut aiempia tietoja käytettävissä'. Eikä myöskään palvelujen ostajia - tai sitten ostajilla on luetun ymmärtämisessä hankaluuksia, koska Lokapoikien toimintaa on käsitelty sadoissa talousuutisissa viimeisen viiden vuoden aikana.

Kuinka paljon näitä mustan talouden yrityksiä löytyy muilta palvelualoilta kuten logistiikka, ravintola-ala, kiinteistöhuolto ja puhtaanapitopalvelut?