tiistai 9. huhtikuuta 2013

Energiaa

Sunnuntaina 7.4.2013 HS julkaisi Ilmastonmuutoksen suuret syylliset -artikkelin. Aihe on ajankohtainen: energian käyttö ja tuotantomenetelmät ovat ehdottomasti ilmastonmuutoksen keskiössä. Artikkeli sisälsi kaiken mahdollisen orjatyöstä globaaliin ilmastonlämpenemiseen - ja syyllisten etsintä pääosassa.

Nyt kutenkin tämä meidän yhteinen maapallomme on siinä tilassa, että syyllisten etsintä ei ole enää fokuksessa, vaan nyt pitäisi keskittyä etsimään kustannustehokkaita ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Kehittyvissä talouksissa - Aasiassa ja Afrikassa - tehtävät energiaratkaisut ovat samanlaisia kuin ne olivat meillä Euroopassa vielä 30 vuotta sitten: kustannustehokkaita mutta runsaasti hiilidioksidia tuottavia prosesseja.

Sähkö-ja  lämpöenergian tuotanto ovat energiaratkaisujen ytimessä, mutta ei pidä unohtaa tavara- ja henkilölogistiikan energiankulutusta eikä materiaalitehokkaiden ratkaisujen vaikutusta energiankulutukseen. Energia- ja materiaalitehokkuuden yhteisvaikutuksia ei juurikaan käsitellä - johtuneeko siitä, että vaikutusten tarkastelu vaatii melko hyviä taustatietoja ja laajaa ymmärrystä aihepiiristä.

Tilastokeskuksen mukaan Suomesssa energiankulutus väheni 2012 kaksi prosentti (2 %) vuoteen 2011 verrattuna. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt pienenivät lähes 8 prosenttia, mikä johtui fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisestä 6 prosentilla ja turpeen käytön vähenemisestä 22 prosentilla (Tilastokeskus). Ja nyt on syytä huomioida seuraavaa: rakennusten lämmityksen osuus on neljäsosa energian loppukäytöstä, mikä kasvoi kuusiprosenttia vuonna 2012 kylmemmästä vuodesta johtuen.

Kun käsitellään energian tuotantoa, käytettäviä energialähteitä ja energian kulutusta, tulisi aina etsiä näitä perusasioita taustaksi. 25 % suomalaisten energiankulutuksesta kului siis rakennusten lämmitykseen, teollisuus kulutti 46 %. Uskaltaisin väittää, että myös meidän kuluttajien käyttäytymisellä on merkitystä näissä ilmastonmuutostalkoissa. Toisin kuin HS.n artikkelissa annettiin ymmärtää..